ZloŇĺte lońŹ z bankovky

Odpor√ļńćajte n√°s:
  • 95
    Akcie
5
(3)

LońŹ alebo ńćln s√ļ zloŇĺen√© r√Ĺchlo a ńĺahko.

Ako zloŇĺiŇ• lońŹ z √ļńćtu - pokyny s fotografiami

ZloŇĺte lońŹ z bankovky: Krok 1
Ako zloŇĺiŇ• lońŹ z bankovky: Krok 1
Umiestnite √ļńćet pozdńļŇĺne pred seba.
ZloŇĺte √ļńćet v strede dozadu.

ZloŇĺte lońŹ z bankovky: Krok 2
Ako zloŇĺiŇ• lońŹ z bankovky: Krok 2
Teraz sklopte bankovku v strede dońĺava tak, aby prav√° strana bola zarovnan√° na ńĺavej strane.
Tento krok znova zruŇ°te. Pr√°ve vytvoren√Ĺ uzol sl√ļŇĺi ako pomocn√Ĺ z√°hyb.

ZloŇĺte lońŹ z bankovky: Krok 3
Ako zloŇĺiŇ• lońŹ z bankovky: Krok 3
Vezmite prav√Ĺ predn√Ĺ roh a sklopte ho do stredu z√°hybu tak, aby predn√Ĺ okraj spońć√≠val na stredovej ńćiare.
Tento krok opakujte s ńĺav√Ĺm predn√Ĺm rohom.

ZloŇĺte lońŹ z bankovky: Krok 4
Ako zloŇĺiŇ• lońŹ z bankovky: Krok 4
Otońćte zadn√ļ stranu √ļńćtu dopredu.
V ńŹalŇ°om kroku sklopte predn√ļ hranu sp√§Ň• na zloŇĺen√ļ hranu.

ZloŇĺte lońŹ z bankovky: Krok 5
Ako zloŇĺiŇ• lońŹ z bankovky: Krok 5
Otońćte √ļńćet.
Na tejto strane tieŇĺ sklopte zadn√Ĺ okraj dopredu.

ZloŇĺte lońŹ z bankovky: Krok 6
Ako zloŇĺiŇ• lońŹ z bankovky: Krok 6
Teraz sklopte predn√Ĺ okraj dozadu tak, aby √ļńćtenka vyzerala ako na fotografii.

ZloŇĺte lońŹ z bankovky: Krok 7
Ako zloŇĺiŇ• lońŹ z bankovky: Krok 7
ZloŇĺte zloŇĺen√ļ bankovku do ruky, otvorte predmet a vytiahnite obe stredy od seba.
Pokrańćujte v pohybe, aŇĺ k√Ĺm nota nebude v ruke ako kosoŇ°tvorec, a potom ju zatlańćte naplocho.

ZloŇĺte lońŹ z bankovky: Krok 8
Ako zloŇĺiŇ• lońŹ z bankovky: Krok 8
Teraz sklopte zadn√ļ Ň°pińćku dopredu. Uistite sa, Ňĺe tentoraz √ļńćet neoh√Ĺbajte na stred, ale iba sklopte iba zadn√ļ tretinu dopredu.
Obr√°Ň•te bankovku a opakujte krok skladania dozadu.

ZloŇĺte lońŹ z bankovky: Krok 9
Ako zloŇĺiŇ• lońŹ z bankovky: Krok 9
Vezmite pozn√°mku a znova ju otvorte ako v kroku 7. Novo zloŇĺen√© Ň°pińćky potiahnite mierne smerom von. Zatlańćen√≠m hrotu spolu uńĺahńć√≠te zloŇĺenie.

ZloŇĺte lońŹ z bankovky: Krok 10
Ako zloŇĺiŇ• lońŹ z bankovky: Krok 10
Teraz je peŇąaŇĺn√° lońŹ pred vami, ako je zn√°zornen√©. Teraz vytiahnite prove a kormu lode ńŹalej von a stlańćte lońŹ naplocho.

LońŹ zloŇĺen√° z bankovky
jednoduch√° lońŹ zloŇĺen√° z bankovky
Teraz m√īŇĺete jedn√Ĺm prstom zdola do lode a troŇ°ku vytvoriŇ• trup lode. Hotovo je peŇąaŇĺn√° lońŹ!

Ako uŇĺitońćn√© ste naŇ°li tohto sprievodcu?

Kliknut√≠m na hviezdińćky z√≠skate hodnotenie!

Priemern√© hodnotenie 5 / 5.Pońćet hlasov: 3

Zatiańĺ Ňĺiadne hlasy! BuńŹte prv√Ĺ, kto bude hlasovaŇ•!

KeńŹŇĺe ste povaŇĺovali tento pr√≠spevok za uŇĺitońćn√Ĺ ...

sledujte n√°s:

ńĹutujeme, tento pr√≠spevok sa v√°m nep√°ńćil.

Pom√īŇĺte n√°m ju vylepŇ°iŇ•!

Povedzte n√°m, ńćo m√īŇĺeme zlepŇ°iŇ•!

Jedna myŇ°lienka na ‚ÄěZloŇĺte lońŹ z bankovky"

  • Pingback: Ak nem√īŇĺete pl√°vaŇ• v peniazoch, moŇĺno budete chcieŇ• z√≠skaŇ• nejak√© peniaze. Tento ... - Pin To Pin Pin To Pin

zanechaŇ• koment√°r

VaŇ°a e-mailov√° adresa nebude zverejnen√°. Povinn√© poloŇĺky s√ļ oznańćen√© * zv√Ĺraznen√©.